Trinn 3: Komplett hageplan

Pakke hageplan..jpg

En komplett hageplan trinn 3 inneholder det samme som en trinn 2 hageplan og i tillegg inneholder den detaljerte planteplaner og en planteliste. 

 

Se bildet til venstre som viser innholdet i en trinn 3 hageplan; Hageplan og planteliste som er laminert for utendørs bruk, rapport med anbefalinger for uterommet, bilder av plantene, et hefte med vedlegg av inspirasjonsbilder for forslagene i hageplanen.

 

Hageplanen er et kreativt forslag og et arbeidsverktøy som kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi et tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse. Hageplanen leveres også digitalt så den lett kan sendes rundt på anbud.

Pris: ca. kr. 17.000,- + 25% mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.