Trinn 3: Komplett hageplan

Pakke hageplan..jpg

En trinn 3 hageplan inneholder; Hageplanen inkl.planteplanen, en planteliste, et vedlegg med bilder av plantene, en rapport med anbefalinger for uterommet som forklarer i detalj innholdet i hageplanen, inspirasjonsbilder som viser konkret forslagene i hageplanen (som er inkludert i rapporten eller som vedlegg i mail). De konkrete forslagene gjør at det blir lettere å forstå og visualisere hageplanen.

 

Hageplanen er både et kreativt og praktisk verktøy som gir den informasjonen man trenger for å iverksette tiltakene fra plan til virkelighet. Det gis helt konkrete forslag til materialvalg for alle utrommene på eiendommen (terrasser, plattinger, plantekasser, rekkverk, portaler, pergola, vannelment, murer, trapper, innkjørsel, bod, vannelement, belysning, krukker, plantevalg m.m.). 

En komplett hageplan trinn 3 inneholder det samme som en trinn 2 hageplan https://www.vestfold-hagedesign.no/trinn-2 I tillegg inneholder trinn 3 detaljerte planteplaner, en planteliste og bilder av plantene.

 

Hageplanen er et kreativt forslag til uteromsløsninger og et arbeidsverktøy som kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse. Hageplanen leveres digitalt så den lett kan sendes rundt på anbudVestfold Hagedesign samarbeider med flere anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen; https://www.agaia.no/  https://www.strandman.no/ m.fl. 

Pris: ca. kr. 17.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). En delhageplan trinn 3 er også mulig. Prisen for oppdraget avtales etter at en befaring og idetime er gjennomført. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.