top of page

Trinn 3: Komplett hageplan

Pakke hageplan..jpg

En komplett hageplan med trinn 1; en befaring og idétime. Et kommunalt grunnkart over eiendommen benyttes som underlag for hageplanen. Oppmåling av eiendommen er neste trinn, med registrering av dagens situasjon og de elementene som har betydning for hagenplanen. Klimaforholdene på stedet kartlegges.

Hageplanen gir konkrete forslag til hageromløsninger/planløsninger, spesifisert materialvalg og planteanbefalinger eller detaljerte planteplaner med en planteliste hvis det er ønskelig.

Hageplanen er både et kreativt og praktisk verktøy som gir den informasjonen man trenger for å iverksette tiltakene fra plan til virkelighet. Det gis helt konkrete forslag til materialvalg med mål for alle utrommene på eiendommen (terrasser, plattinger, plantekasser, rekkverk, portaler, pergola, vannelment, murer, trapper, innkjørsel, bod, vannelement, belysning, krukker, plantevalg m.m.). 

Hageplanen leveres digitalt, normalt i målestokk 1:100, 1:200 (dersom det er en stor eiendom) eller 1:50 (for et mindre område som for eksempel en terrasse), slik at man får et godt inntrykk av de ulike elementene i hageplanen. I tillegg får man en rapport som detaljert forklarer innholdet i hageplanen. Rapporten inneholder også generelle råd om beplanting, vanning og vedlikehold. Illustrasjoner og inspirasjonsbilder er inkludert i rapporten og som vedlegg i mail, og de viser forslagene i hageplanen. De konkrete forslagene gjør at det blir lettere å forstå og visualisere hageplanen.

 

Hageplanen er både et kreativt forslag til uteromsløsninger og et arbeidsverktøy som kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse. Siden hageplanen leveres digitalt så kan den lett sendes rundt på anbudVestfold Hagedesign samarbeider med flere anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen; https://www.agaia.no/  https://www.strandman.no/ m.fl. 

Man kan velge om man ønsker at hageplanen skal inkludere en detaljert planteplan, planteliste og bilder av plantene eller ikke. Det gir en forskjell i prisen med ca. kr 5000,- + mva. 

 

Pris på hageplanener uten planteplaner og planteliste starter fra ca. kr.12.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). Det er også mulig å få utarbeidet en delhageplan til avtalt pris. Pris for hageplan med planteplan og planteliste: ca. kr. 17.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet) inkludert planteplaner.

 

Prisen for hageplanoppdraget avtales vanligvis etter at en befaring og idetime er gjennomført. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse (jfr. Statens sats) med kr 4,90 per km + evt. bompenger.

Revisjoner av hageplaner kan medføre ekstra kostnader. Ofte kan det være hensiktsmessig å utarbeide et kreativt utkast som godkjennes av hageeier før den endelige hageplanen leveres. Det vurderes ut i fra prosjektet om det er behov for dette. Merkostnader vil i såfall avtales på forhånd.

bottom of page