Trinn 3: Komplett hageplan

Pakke hageplan..jpg

En komplett hageplan trinn 3 inneholder det samme som en trinn 2 hageplan og i tillegg inneholder den detaljerte planteplaner og en planteliste. 

 

Se bildet til venstre som viser innholdet i en trinn 3 hageplan; Hageplan og planteliste, rapport med anbefalinger for uterommet, bilder av plantene, vedlegg med inspirasjonsbilder i rapporten eller i mailen som illustrerer forslagene i hageplanen så det blir lettere å forstå hvordan tiltakene er tenkt, samt anbefalinger av noen anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen. 

 

Hageplanen er et kreativt forslag og et arbeidsverktøy som kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi et tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse. Hageplanen leveres digitalt så den lett kan sendes rundt på anbud.

Pris: ca. kr. 20.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.