Informasjon om

Vibeke.gif

Vibeke Dahl Skelton

HAGEDESIGNER

Vestfold Hagedesign ble startet i 2008 og drives av hagedesigner Vibeke Dahl Skelton, Sandefjord. Aktuelle prosjekter er private hageeiere i Vestfold, Telemark og Viken som ønsker en forandring, oppgradering eller nyetablering av uterom, enten det er små eller store prosjekter.

 

Vestfold Hagedesign har siden 2008:

 • Opparbeidet solid erfaring med alle typer hager og uterom av ulik størrelse og stilart, bl.a. villaer, rekkehus, leiligheter, vertikaltdelt, tomannsboliger, eneboliger, hytter og borettslag, m.m.

 • En solid portofolio med fornøyde hagekunder og hadde ca. 100 hagebesøk i 2020.

 • Vært med som Vestfold og Telemark sin representant i nettverket av profesjonelle hageplanleggere i Det Norske Hageselskap som også utgir hagebladet Norsk Hagetidend. For mer informasjon, se Hageplanlegging 

 • Utdannet innen hageplanlegging, hagedesign og gartner ved  Gjennestad Gartnerskole, Vestfold; siviløkonom fra Heriot-Watt University i Edinburg, Skottland; og har en MSc mastergrad fra University of Surrey i England.

 • Spesialpraksis og opplæring hos landskapsarkitekt Astrid Skalleberg, Grønn Sone AS, Tjølling.

 • Arbeidserfaring og god plantekjennskap fra flere sesonger som utegartner ved Gjennestad Hagesenter.

 • Genuin interesse for hagedesign, planter og natur.

 • Bygningsingeniør og anleggsleder Richard L. Skelton med ca. 30 års erfaring, bistår Vestfold Hagedesign med forslag til tekniske løsninger når det er behov for det.

 • Gode samarbeidspartnere er anleggsgartnere https://steen-lund.no/ og https://www.strandman.no/ 

 • Gjennestadhagesenter: https://hageland.no/hagesenter/hageland-gjennestad/ 

 • Utedesign https://utedesign.no/

 • Det Norske Hageselskap: https://hageselskapet.no/ og andre aktuelle aktører innen uterom og hage.

Se eksempler på omtale i media av Vestfold Hagedesign:

"Selv om hagen ligger i dvale behøver ikke hageplanene å gjøre det", sier gartner Vibeke Dahl Skelton.  
Les hele artikkelen fra Sandefjords Blad her

Se webinar 'Bli klar for utesesongen 2021' i samarbeid med Utedesign om råd for hagedesign

https://www.youtube.com/watch?v=CXoJa-RaiJc

"Bruk av hagedesigner er en ny trend som ser ut til å ha kommet for å bli. Penger brukt i starten på gode planløsninger, materialvalg og plantevalg spares som regel inn over tid, mener Vibeke Dahl Skelton.

Les hele artikkelen fra Vestfoldblad her