top of page

Spesialtilbud

Hageplanleggerne.PNG

Spesialtilbud for Det Norske Hageselskap -medlemmer 

Vestfold Hagedesign er med i nettverket av profesjonelle hageplanleggere i Det Norske Hageselskap som også utgir hagebladet Norsk Hagetidend. Hagelagets medlemmer har tilbud om inntil  tre timers hjelp med hageplanlegging. Det inkluderer trinn 1; en idetime og befaring og i etterkant  avgjøres det om det er mest behov for en rapport som oppsummerer anbefalingene for hagen eller en forenklet hageplanskisse som visuelt viser oppsummeringene av forslagene (ofte er det nødvendig å legge til flere timer for å få en god hageplanskisse).

 

Pris: kr. 3.500,- inkl. mva. Reisekostnader kommer i tillegg med kr 4,90 per km+ evt. bompenger. Medlemsnummeret til Hageselskapet skal oppgis. For mer informasjon se Hageselskapets egne nettsider. http://www.hageselskapet.no/hageplanleggere/

bottom of page