Spesialtilbud

Spesialtilbud for Det Norske Hageselskap -medlemmer 

Vestfold Hagedesign er med i nettverket av profesjonelle hageplanleggere i Det Norske Hageselskap som også utgir hagebladet Norsk Hagetidend. Hagelagets medlemmer har tilbud om inntil  tre timers hjelp med hageplanlegging. Det inkluderer trinn 1; en idetime og befaring og i etterkant  avgjøres det om det er mest behov for en hageplanskisse (som viser oppsummeringene av forslagene, men som ikke er i målestokk) eller en rapport som oppsummerer anbefalingene for hagen. 

 

Pris: kr. 3.500,- inkl. mva. Reisekostnader kommer i tillegg med kr 4,05 per km+ evt. bompenger. Medlemsnummeret til Hageselskapet skal oppgis. For mer informasjon se Hageselskapets egne nettsider. http://www.hageselskapet.no/hageplanleggere/

TA KONTAKT

V E S T F O L D   H A G E D E S I G N
v/ Vibeke Dahl Skelton
Hagedesigner
Telefon: 33 52 26 03
E-post: post@vestfold-hagedesign.no

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon