top of page

Hagedesign

Hagedesign handler om å skape gode rom i hagen. Da må man tenke gulv, vegger og tak. Uterommet skal være en forlengelse av rommene inne og stilen ute og inne bør harmonere.

Når du skal velge design og stilart bør du ta utgangspunkt i hva du liker! Uterommet er ment å være din personlige ”oase”. Et sted for rekreasjon, et pusterom hvor du kan kjenne ro og fred. Samtidig kan hagen gi deg inspirasjon. Du kan være kreativ og skape vekst og fornyelse gjennom planter og andre hageelementer, og du kan bruke former og farger du liker å omgi deg med.

Hagedesign 2.jpg
bottom of page