top of page

Plantevalg

Bilde hage- 1.jpg

Det er så uendelig mange fantastiske planter å velge mellom. Uterommet bør inneholde en kombinasjon av busker og trær samt stauder og gjerne prydgress, gjerne roser og sommerblomster.

 

Man bør velge planter som gir blomstring til ulike tidspunkt gjennom hele sesongen. Noen bør også gi flotte høstfarger og det bør være innslag med eviggrønne/vintergrønne planter.

 

Det er mye å ta hensyn til når du skal velge "riktige" planter foruten om hvordan de ser ut, bl.a. blomstringstid, klimaforhold og herdighet, krav til jord og vokseplass.

 

Å komponere en god beplantning i et bed ifht prydverdi til ulike tider, farger og former som bør harmonere, det er en kunst! I tillegg er sjansen for å lykkes med planter størst når man velger planter med god herdighet. Dvs. at plantene skal være hardføre nok til å tåle klimaforholdene på stedet og de skal trives i forhold til lys/skygge, vind/le, evt. saltsprut fra sjøen og kvalitet på jordsmonnet. Jo høyere herdighet jo større sjanse har man for å lykkes med plantene. 

bottom of page