Trinn 1: Idètime og befaring 

En idétime er et møte med hageeierne og en befaring på eiendommen. Dette er en diskusjonstime hvor Vestfold Hagedesign hører på hageeiers ønsker og utfordringer og gir praktiske og estetiske forslag om planløsning, material- og plantevalg. OBS! Idétimen kan gjennomføres selv om det er innført tiltak ifht koronasmitte. Vi holder ca. 1-2m avstand og håndhilser ikke. Eventuelt kan trinn 1 skje digitalt ved å sende bilder på epost, utfylling av sjekkliste og ha telefonmøte. 

 

Det utføres en spontan analyse med umiddelbare forslag over hva som kan gjøres med utearealet. Man kan selv notere ned forslagene eller så kan Vestfold Hagedesign utarbeide en rapport med anbefalingene for hagen og den inkluderer en 'oppskrift på grønne fingre' med generelt vedlikehold av hagen. Rapporten gir et tillegg i prisen med ca. 1-2 timers arbeid (timespris er kr.800+ 25% mva).

 

En idètime er en 1.gangs konsultasjon og er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan.

Fastpris: kr 1.600,- + 25% mva.

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.

TA KONTAKT

V E S T F O L D   H A G E D E S I G N
v/ Vibeke Dahl Skelton
Hagedesigner
Telefon: 33 52 26 03
E-post: post@vestfold-hagedesign.no

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon