top of page

Trinn 1: Idètime og befaring 
og evt. rapport med anbefalinger eller hageplanskisse

piser -bilde 3.jpg
hageplanskisse wix 001_edited.jpg

En befaring og idétime er et møte med hageeierne på eiendommen. Dette er en diskusjonstime hvor Vestfold Hagedesign hører på hageeiers ønsker og utfordringer og gir praktiske og estetiske forslag om planløsning, material- og plantevalg. I forkant får hageeier tilsendt en sjekkliste for å starte hageplanprosessen. En idètime og befaring er en 1.gangs konsultasjon og er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan. Det utføres en spontan analyse med umiddelbare forslag over hva som kan gjøres med utearealet.

 

Fastpris: kr 1.950,- eks.mva 

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse (jfr. statens sats) med kr 4,90 per km + evt. bompenger.

Man kan selv notere ned forslagene under befaring og idetimen, eller så kan Vestfold Hagedesign utarbeide en rapport med anbefalinger for hagen. Rapporten 

oppsummerer forslagene for de ulike tiltakene for uteområdene inkl. panteanbefalinger. Rapporten inkluderer også en 'oppskrift på grønne fingre' med generelt vedlikehold av hagen. Rapporten gir et tillegg i prisen med ca. 1-3 timers arbeid (avhengig av størrelse og kompleksitet). Timepris er kr.900 eks. mva.

 

Alternativt kan det utarbeides en hageplanskisse som er en kreativ og visuell oppsummering av forslagene fra befaring og idetimen. se Trinn 2 | vestfoldhagedesign (vestfold-hagedesign.no)  

Ved avbestilling/endring av avtale for trinn 1 befaring og idetime: generelt bør timeavtale for trinn 1 avbestilles innen 24 timer før avtalt time, hvis ikke må den bestilte timen betales for. Det kan gjøres unntak avhengig av omstendighetene rundt avbestillingen og evt. kan løsningen bli å endre til ny dato.

bottom of page