Trinn 1: Idètime og befaring 

piser -bilde 3.jpg

En befaring og idétime er et møte med hageeierne på eiendommen. Dette er en diskusjonstime hvor Vestfold Hagedesign hører på hageeiers ønsker og utfordringer og gir praktiske og estetiske forslag om planløsning, material- og plantevalg. OBS! befaring og idétime gjennomføres selv om det er innført tiltak ifht koronasmitte. Vi holder ca. 1-2m avstand ute og håndhilser ikke. Befaring og idétime kan også gjøres digitalt.

 

Det utføres en spontan analyse med umiddelbare forslag over hva som kan gjøres med utearealet. Man kan selv notere ned forslagene eller så kan Vestfold Hagedesign utarbeide en rapport med anbefalingene for hagen og den inkluderer en 'oppskrift på grønne fingre' med generelt vedlikehold av hagen. Rapporten gir et tillegg i prisen med ca. 1-3 timers arbeid (timepris er kr.800+ 25% mva). Alternativt kan det utarbeides en hageplanskisse med oppsummering av forslagene. Det er en kreativ plan som ikke er i målestokk. En hageplanskisse gir et tillegg i prisen med ca. 3-6 timer etterarbeid, avhengig av kompleksitet, om den fargelegges eller ikke og antall vedlegg som følger med.

 

En idètime er en 1.gangs konsultasjon og er alltid utgangspunktet for utførelsen av en hageplan.

Fastpris: kr 1.600,- + 25% mva.

I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.