Her er noen eksempler på utførte hageplaner, trinn 2 og trinn 3, og prosjekter etter hageplan: