top of page

Trinn 2: Hageplanskisse

piser -bilde 2.jpg

En hageplanskisse er en kreativ og visuell oppsummering av forslagene fra befaring og idetimen i trinn1. Hageplanen gir konkrete forslag til hageromløsninger/planløsninger, spesifisert materialvalg og planteanbefalinger. En hageplanskisse utarbeides umiddelbart etter befaring og idetimen.

Hageplanskissen er som oftest basert på et grunnkart av eiendommen i målestokk 1:100 (evt. 1:200 for en stor eiendom) eller 1:50 for en mindre delhageplanskisse. Det blir ikke foretatt nøyaktige oppmålinger.

 

Hageplanen er et kreativt forslag til uteromsløsninger og et arbeidsverktøy som kan sendes videre på anbud til anleggsgartnere, snekkere, graverer, murere etc. som kan gi tilbud på priser for hele eller deler av hageplanen for praktisk utførelse. Hageplanen leveres digitalt så den lett kan sendes rundt på anbudVestfold Hagedesign samarbeider med flere anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen; https://www.agaia.no/  https://www.strandman.no/ m.fl. 

En hageplanskisse gir et tillegg i prisen med ca. 5-9 timer, avhengig av kompleksitet og størrelse på uteområdene, om den fargelegges eller ikke og antall vedlegg som følger med den. Timespris: kr. 900,- eks mva. 

 

bottom of page