top of page

Trinn 2: Hageplanskisse

piser -bilde 2.jpg

En hageplanskisse er en kreativ og visuell oppsummering av forslagene fra befaring og idetimen i trinn1. Hageplanskissen gir konkrete forslag til hageromløsninger/planløsninger, spesifisert materialvalg og planteanbefalinger. En hageplanskisse utarbeides umiddelbart etter befaring og idetimen.

Hageplanskissen er som oftest basert på et grunnkart av eiendommen i målestokk 1:100 (evt. 1:200 for en stor eiendom) eller 1:50 for en mindre delhageplanskisse. Det blir ikke foretatt nøyaktige oppmålinger, kun ca. oppmålinger av enkelte elementer som er viktig for planen.

 

Hageplanskissen leveres digitalt så den lett kan sendes rundt på anbudVestfold Hagedesign samarbeider med flere anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen; https://www.agaia.no/  https://www.strandman.no/ m.fl. 

En hageplanskisse gir et tillegg i prisen med ca. 5-12 timer, avhengig av kompleksitet og størrelse på uteområdene, om den fargelegges eller ikke og antall vedlegg som følger med den. Timespris: kr. 900,- eks mva. 

 

bottom of page