Trinn 2: Overordnet hageplan

piser -bilde 2.jpg

En overordnet hageplan trinn 2 starter med trinn 1; en befaring og idétime. Et kommunalt grunnkart over eiendommen benyttes som underlag for hageplanen. Oppmåling av eiendommen er neste trinn, med registrering av dagens situasjon og de elementene som har betydning for hagenplanen. Klimaforholdene på stedet kartlegges.

Hageplanen gir konkrete forslag til hageromløsninger/planløsninger, spesifisert materialvalg og planteanbefalinger. NB! Trinn 2 inkluderer ikke en detaljert planteplan, planteliste og bilder av plantene, men det gjør en trinn 3 komplett hageplan; https://www.vestfold-hagedesign.no/trinn-3

Hageplanen leveres digitalt, normalt i målestokk 1:100, 1:200 (dersom det er en stor eiendom) eller 1:50 (for et mindre område som for eksempel en terrasse), slik at man får et godt inntrykk av de ulike elementene i hagen. I tillegg får man en rapport som detaljert forklarer innholdet i hageplanen og generelle råd om beplanting, vanning og vedlikehold. Illustrasjoner og inspirasjonsbilder er inkludert i rapporten og som vedlegg i mail, og de viser forslagene i hageplanen. 

 

Pris: fra ca. kr.12.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). Delhageplan er også mulig til avtalt pris. I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.