Trinn 2: Overordnet hageplan

piser -bilde 2.jpg

En overordnet hageplan trinn 2 starter med trinn 1; en befaring og idétime. Et kommunalt grunnkart over eiendommen benyttes som underlag for hageplanen. Oppmåling av eiendommen er neste trinn, med registrering av dagens situasjon og de elementene som har betydning for hagenplanen. Klimaforholdene på stedet kartlegges.

Hageplanen gir forslag til hageromløsninger/planløsninger og plante- og materialvalg. NB! Trinn 2 gir ikke en detaljert planteplan og planteliste, men det gjør en trinn 3 hageplan.

 

Hageplanen leveres digitalt, normalt i målestokk 1:100 eller 1:50 der det er hensiktsmessig, slik at man får et godt inntrykk av de ulike elementene i hagen, og planen kan benyttes utendørs. I tillegg får man en rapport med illustrasjoner som viser anbefalingene for uterommet, bilder av plantene samt inspirasjonsbilder for forslagene i hageplanen og generelle råd om beplanting, vanning og vedlikehold.

 

Pris: fra ca. kr.15.000,- eks. mva (avhengig av oppdragets størrelse og kompleksitet). I tillegg kommer kjøregodtgjørelse med kr 4,05 per km + evt. bompenger.