top of page

Trinn 2: Hageplanskisse

piser -bilde 2.jpg

En hageplanskisse er en kreativ og visuell oppsummering av forslagene fra befaring og idetimen i trinn1. Hageplanskissen gir konkrete forslag til hageromløsninger/planløsninger, spesifisert materialvalg og planteanbefalinger. En hageplanskisse utarbeides umiddelbart etter befaring og idetimen.

Hageplanskissen er basert på et grunnkart av eiendommen i målestokk 1:100 (evt. 1:200 for en stor eiendom) eller 1:50 for en mindre delhageplanskisse. Det blir ikke foretatt nøyaktige oppmålinger, kun noen ca. oppmålinger av enkelte elementer som er viktig for planen. Det er dermed ikke nøyaktige mål i skissen.

 

Hageplanskissen leveres digitalt så den lett kan sendes rundt på anbudVestfold Hagedesign samarbeider med flere anleggsgartner firmaer for videre utførelse av planen; https://www.agaia.no/  https://www.strandman.no/ m.fl. 

En hageplanskisse gir et tillegg i prisen med vanligvis 6 til 10 timer +/-, avhengig av kompleksitet og størrelse på uteområdene, om den fargelegges eller ikke og antall vedlegg som følger med den. Timespris: kr. 900,- eks mva. 

 

bottom of page