Home Hageplan, info/pris Hagedesign Hageplaner, eks. Hagestell og trender Vestfold Hagedesign Kontakt oss

 


Hagedesign og hagearkitekttur

 

Hagedesign og stilart, farge- og plantevalg og andre hageelementer
I hageplanlegging gjelder det å skape gode rom i hagen. Da må man tenke gulv, vegger og tak. Hagens gulv består gjerne av gress, stein, tre, m.m. veggene kan være planter eller det kan settes opp levegger i tre, pil, stein, metall, etc. Taket kan være en pergola med planter på eller grenene til et stor tre!

Når du skal velge design og stilart bør du ta utgangspunkt i hva du liker! Uterommet er ment å være din personlige ”oase”. Et sted for rekreasjon, et pusterom hvor du kan kjenne ro og fred. Samtidig kan hagen gi deg inspirasjon. Du kan være kreativ og skape vekst og fornyelse gjennom å dyrke  planter og bruke former og farger du liker å omgi deg med.

Design og stil
Hent gjerne inspirasjon fra landskapet rundt deg. Trekk naturen inn i hagen eller avpass hagen etter naturen. Skap harmoni med det som vokser i området og det du planter i hagen. Design og stil i uterommet bør matche din personlige smak.
- Liker du minimalistisk stil eller maksimalistisk?
- Foretrekker du frodig og naturlig eller stramt og symmetrisk?
- Liker du sirkler, firkanter eller trekanter?
- Hvilke farger liker du best?
- Har du noen favorittplanter?

Du skal velge det du liker, men utfordringen er som oftest å begrense valgene. Dersom du velger mange farger, ulike former, forskjellige planter og materialer, oppstår det lett kaos. Det blir som regel mye flottere med et strammere valg. Det enkle er ofte det beste. Se eksempler på stilarter her.

Fargevalg
Det finnes i hovedsak to kategorier innen fargevalg; kontrast og ton-i-ton eller harmonisk. Kontrastfarger er motsatte farger i fargeskalaen og gir et sterkt og oppsiktsvekkende uttrykk. Ton–i-ton derimot harmonerer og gir et rolig uttrykk.
Se eksempler på fargevalg her.

Plantevalg
Det er så uendelig mange fantastiske planter å velge mellom. Uterommet bør inneholde en kombinasjon av busker og trær samt stauder (og gjerne prydgress), gjerne roser og sommerblomster. Man bør velge planter som gir blomstring til ulike tidspunkt gjennom hele sesongen. Noen bør også gi flotte høstfarger og det bør være innslag med eviggrønne/vintergrønne planter. Det er mye å ta hensyn til når du skal velge "riktige" planter, bl.a. blomstringstid, klimaforhold og herdighet, krav til jord og vokseplass, farger og former som bør harmonere, m.m.
Med herdighet menes at plantene skal være hardføre nok til å tåle klimaforholdene på stedet og de skal trives i forhold til lys/skygge, vind/le, evt. saltsprut fra sjøen og kvalitet på jordsmonnet; sandjord/leirjord og pH-verdi av jorda som er avgjørende for næringsopptaket i plantene. pH- verdien kan identifiseres ved å ta en jordprøve som sendes inn til et laboratorium for analyse. Vestfold Hagedesign kan hjelpe deg.
-Hva er dine favorittplanter?
Se eksempler på planter som kan gi deg inspirasjon her.

Hageelementene
For å skape rom og få en innholdsrik hage kan du velge mellom levegger, pergolaer, murer, rosebuer, vann i hagen, kunst, klatrestativ for planter, m.m. Utvalget er stort.
Se eksempler på hageelementer her

 

 


Klikk for å forstørreKlikk for å forstørre